Bouw Elzenhove van start

25 juli 2018

Op het bouwterrein van Elzenhove is inmiddels een start gemaakt met het civiele werk. Hierbij worden allereerst de bruggen aangelegd, waarvoor inmiddels de betonpalen voor de bruggen zijn geheid en de fundering voor de bruggen is gestort. Tevens is er begonnen met het vlechten van de wapeningsstaal van de betonnen kademuur. Vervolgens zullen de nutspartijen het hoofdtracé van kabels en leidingen aanleggen. De start van het heiwerk van de woningen staat gepland voor de laatste week van augustus. De festiviteiten omtrent de feestelijke start van de bouw vinden de 1e helft van september plaats.